Till nyhetslistan

Årsmöte 14.3.2019

7.3.2019 09.34

Medlemmar i den finländska församlingen i Norge kallas till årsmöte torsdagen den 14 mars 2019 kl 18.00 i Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo.
Årsmötet behandlar följande stadgeenliga ärenden:

– Årsberättelse 2018

– Godkänt bokslut 2018

– Verksamhetsplan och budget 2019

– Beslut över separata stadgar för hur årsmötet och kyrkorådets möten ska genomföras.

– Val av:

  • Kyrkorådets ordförande för en tid av två år
  • Två ledamöter och en suppleant i kyrkorådet för en period av två år
  • Valberedning
  • Auktoriserad revisor


En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt på församlingens kansli.