Utträde ur kyrkan och den finländska församlingen

Om du inte längre vill höra till den finländska församlingen i Norge och inte vara medlem i kyrkan i Finland ska du skicka en skriftlig anmälan om utträde till församlingen. Vi vidarebefordrar din anmälan om utträde till magistraten i Finland.

Det är viktigt att du först skickar anmälan om utträde till den finländska församlingens kansli i Norge för att försäkra dig om att du också utträder ur församlingen i Norge.

Du kan ladda ner och skriva ut blanketten här.

Skicka den ifyllda blanketten till adressen:

Den finske menigheten i Norge
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo