Utträde ur församlingen i Norge och kyrkan i Finland

Ett utträde kan betyda mycket olika saker. Kontrollera med hjälp av följande punkter att din önskan kan registreras korrekt i båda länderna – såväl i Norge som i Finland.


1) Inte längre den tryckta tidningen Kyrktuppen

Om du inte vill ha den tryckta tidningen Kyrktuppen med posten, meddela ditt namn och din adress till församlingens kansli.

Vi antecknar i medlemsregistret att tidningen inte längre ska skickas till dig. Du är dock fortfarande medlem i kyrkan i Finland och i den finländska församlingen i Norge. Vid behov kan du läsa tidningen på vår webbplats några veckor efter att den tryckta tidningen har utkommit.


2) Är jag inte längre medlem i församlingen när jag flyttar från Norge?

När du flyttar från Norge lönar det sig att meddela detta till församlingens kansli. Du behöver ändå inte utträda ur församlingen eller kyrkan i Finland. Lämna alltså inte in en anmälan om utträde.


3) Jag blir medlem i den norska kyrkan Den norske kirke,Öppna länk i ny flik ska jag utträda ur församlingen?

Om du av någon orsak vill bli medlem i den norska kyrkan behöver du inte utträda ur kyrkan i Finland, inte heller ur den finländska församlingen i Norge. Du kan fortfarande vara medlem i den finländska församlingen i Norge och få information om bland annat finländska evenemang.

I reglerna för den finländska församlingen i Norge (14.3.2018) står det:
”Om en församlingsmedlem har blivit eller blir medlem i den norska kyrkan (Den norske kirke) förlorar medlemmen inte sitt medlemskap i kyrkan, men raderas från förteckningen över medlemmar som berättigar församlingen till statligt stöd i Norge.”

Om du avser att bli medlem i den norska kyrkan ska du kontakta kansliet för den finländska församlingen i Norge så att vi kan göra en korrekt anteckning i medlemsregistret. I detta fall ansöker vi inte för din del om statligt stöd, utan stödet betalas till den norska kyrkan.

Observera att detta endast gäller när man blir medlem i den norska kyrkan (Den norske kirke). Om du blir medlem i något annat religiöst eller livsåskådningssamfund i Norge ska du utträda ur den finländska församlingen i Norge och den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland enligt anvisningarna nedan.


4) Utträde ur kyrkan och den finländska församlingen i Norge

Om du inte längre vill vara medlem i den finländska församlingen i Norge eller i kyrkan i Finland behöver du endast underteckna en anmälan om utträde.

Du kan antingen
(A) fylla i en elektronisk anmälan och underteckna den med dina bankkoder (BankID i Norge) eller
(B) ladda ner blanketten, underteckna den och skicka den per post.

Det är viktigt att din anmälan om utträde först kommer till den finländska församlingen i Norges kansli för behandling. På så sätt säkerställer du att du även utträder ur den finländska församlingen i Norge. Vi skickar den av dig undertecknade anmälan om utträde till Finland för behandling i befolkningsdatasystemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.Öppna länk i ny flik

A) Elektronisk anmälan om utträde

Du kan fylla i en elektronisk anmälan och samtidigt underteckna den med dina bankkoder (BankID i Norge). Du behöver en e-postadress och norska bankkoder – Elektronisk anmälan om utträde

Du kan också använda ”BankID på mobil”, men systemet kräver av säkerhetsskäl också ditt lösenord (personlig passord), eftersom en auktorisering av stora filer inte är tekniskt möjlig enbart med mobilens SIM-kort.

Om du stöter på problem ska du kontakta församlingens kansli.

B) Utträde per brev

Du kan ladda ner och skriva ut blanketten här.Öppna länk i ny flik

Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten per post till adressen:

Den finske menigheten i Norge
Rådhusgata 1–3
0151 Oslo