Beslutsfattande

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland arbetar bland finländare utomlands. Vi bygger skyddsnätet, som hjälper och stöttar finländarna och deras närmaste i hela Norge.

Den finländska församlingen i Norge är ett trossamfund (trossamfunn) som lyder under norsk lag och som svarar själv för sin verksamhet och ekonomi (selveiende). Församlingen grundades 23.3.1994 och har sitt säte i Oslo.