Beslutsfattande

Den finländska församlingen i Norge är ett trossamfund (trossamfunn) som lyder under norsk lag och som svarar själv för sin verksamhet och ekonomi. Församlingen grundades 23.3.1994.

Församlingens verksamhet leds mellan årsmötena av kyrkorådet. Kyrkorådet i den finländska församlingen i Norge består av prästen och fem ledamöter samt två suppleanter. Kyrkorådet har i uppgift att verkställa årsmötets beslut och besluta om församlingens verksamhet.