Beslutsfattande

Den finländska församlingen i Norge är ett trossamfund (trossamfunn) som lyder under norsk lag och som svarar själv för sin verksamhet och ekonomi. Församlingen grundades 23.3.1994.