Jouni Carlsson

Kyrkorådets suppleant

Jouni Carlsson, Nittedal
Kyrkorådets suppleant

Jag är 42 år, tvåbarnspappa och bosatt i Nittedal. Jag kommer från Orimattila, mest känd för sina hästar och som Riitta Väisänens hemkommun. Jag har bott i Norge i redan 13 år. Jag arbetar som rådgivare vid Business Finland.

– Jag ställde upp som suppleant i kyrkorådet för den finländska församlingen i Norge eftersom kyrkan gör ett mycket bra arbete för finländarna i Norge och fungerar som en enande faktor bland finländarna, bland annat kulturellt. Mitt yngsta barn döptes av prästen från den finländska församlingen i Norge, vilket var viktigt för mig när jag sökte efter dopalternativ. Åtminstone i vår kommun blev jag överraskad när den norska kyrkan berättade att man i Norge ordnar dopet i samband med gudstjänsten, framför hela församlingen. Själv ville jag att dopet ordnas hemma och med endast nära och kära närvarande, så jag valde den finländska församlingen i Norge på grund av dess flexibilitet och avgiftsfria tjänster (vår kommun debiterar en avgift för användningen av lokaler för privata tillställningar).

– Kyrkan har även på ett trevligt sätt tagit hänsyn till barnfamiljerna genom att den under de senaste åren har förnyat sin verksamhet och därför vill jag som pappa vara med om att stödja den här utvecklingen.


Anssi Elenius

Finländarnas präst i Norge
+47 469 48 788
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

Jag har arbetat som präst för finländarna i Norge sedan sommaren 2015. Som Vasabo läste jag svenska som första främmande språk i skolan, något som jag hade stor nytta av när jag kom till Norge. I arbetet som präst behöver jag båda inhemska språken eftersom 23 procent av församlingsmedlemmarna kommer från svenskspråkiga församlingar i Finland. 

Innan jag kom till Norge arbetade jag som finländsk präst i sydvästra Tyskland i 12 år. Erfarenheterna av det finländska kyrkliga arbetet i Tyskland underlättar utvecklingen av den finländska församlingen i Norge som en del av ditt skyddsnät ute i världen.

I ärenden som gäller kyrkliga förrättningar kan du kontakta mig direkt. Utlandsfinländarnas livssituationer är ofta så flerdimensionella att det också finns många olika alternativ.


Sanna Frew

Kyrkorådets ledamot

Sanna Frew, Oslo
Medlem i kyrkorådet

Jag kommer från Brahestad i Norra Österbotten. Jag flyttade från Finland 1993 och har levt i flera länder i Europa och i USA. Jag har bott i Oslo i redan 14 år, men åker för närvarande till Karmøy varje vecka för mitt arbete. Till min utbildning är jag ekonom, men för stunden är jag ansvarig för driften av ett aluminiumgjuteri.

– För mig erbjuder de evenemang som den finländska församlingen i Norge ordnar en möjlighet att lugna ner mig mitt i det hektiska livet och fundera på mina prioriteter och värden. Det är tryggt att veta att det finns en kyrka som vid behov kan erbjuda stöd. Jag har också särskilt njutit av att träffa och samtala med andra finländare t.ex. vid kyrkkaffe, och coronatiden har verkligen visat hur viktig denna aspekt är.

– Våren är på kommande och när vaccinationerna framskrider kan vi förhoppningsvis snart förflytta oss mot ett normalt liv. Jag hoppas att allt fler finländare bosatta i Norge deltar i vår verksamhet när de fysiska träffarna åter inleds i hela landet.


Riitta Helgestad

Kyrkorådets ordförande
+47 915 16 576

Riitta Helgestad, Hamar
Kyrkorådets ordförande

Jag kommer från S:t Michel, och i Norge har jag bott sedan 1995. Jag är gift, och vi har två vuxna barn och tre barnbarn. Till min utbildning är jag ekonom från Helsingfors handelshögskola. Jag är Finlands hederskonsul i fylket Innlandet. Jag har deltagit i kyrkorådet sedan 2014.

– Församlingens position bland finländarna som bor i Norge är stark. Jag tror att den bara blir starkare i framtiden. Arbetsrytmen och arbetslivets behov ställer allt större krav på oss alla. Kyrkan kan hjälpa på många sätt när man löser dessa problem och anpassar sig till dem. En diskussion med en präst på det egna modersmålet hjälper att strukturera problemen.

– Många känner sig ensamma efter att ha flyttat till ett nytt hemland medan familj och vänner är kvar i det gamla. Under förra året framhävde pandemin denna känsla än mer. Kontakt med församlingen och samtal med en präst eller församlingssekreterare hjälper säkert.

– Församlingens verksamhet måste utvecklas så att allt fler hittar sin väg till kyrkan och dess verksamhet. Verksamheten ska också utvidgas och upprätthållas i hela Norge. Användningen av sociala medier är viktig för att nå församlingsmedlemmarna. Användningen visar också att vår församling är modern och följer med tiden.

– Jag hoppas att jag möter så många av er som möjligt i olika kyrkliga evenemang!


Eeva Jansson

Kyrkorådets suppleant

Eeva Jansson, Bergen
Kyrkorådets suppleant

Jag kommer från Torneå, och kom därifrån till Bergen via Uleåborg och Stockholm. Jag arbetar som forskare vid Havsforskningsinstitutet (Havforskningsinstituttet), är mamma till en 2 år gammal flicka och är gift med en svensk man. Vi skämtar med min man att eftersom vi inte kunde besluta mellan Finland och Sverige flyttade vi till Norge i stället. I verkligheten kom vi hit efter arbete.

– Allt som har med barn att göra, gemenskap, det egna språket, kulturen och sedvänjor. Och Anssi, förstås!

– Det är trevligt att vara en del av en minoritet, en invandrare i en grupp med bra anda och känsla av samhörighet. Snart är coronan förbi och vi kan igen friare träffa varandra. Ibland är det bra med en liten stopp så att vi åter ska förstå vad som faktiskt är viktigt och värt att bevara.


Hanna Karlsson

Kyrkorådets ledamot

Hanna Karlsson, Ullensaker
Medlem i kyrkorådet

Jag kommer från Outokumpu som jag lämnade för den stora vida världen när jag var tjugo. Till Norge anlände jag 2003 efter några år i Sverige. Jag är bosatt i Ullensakers kommun tillsammans med min man och mina två barn. Till min utbildning är jag magister i företagsekonomi, och jag arbetar vid Elkjøp Nordic-koncernens huvudkontor i Oslo. I kyrkorådet har jag deltagit sedan 2009.

– För mig är det finska språket och upprätthållandet av traditioner viktiga. Församlingen har som mål att erbjuda mångsidig verksamhet samt gudstjänster och andra kyrkliga evenemang runt om i landet, på det egna modersmålet. Jag anser att vår församling har en viktig roll bland finländare även på grund av att den är närvarande och lätt att nå i stunder av glädje och sorg.

– Trots att pandemins effekter är synliga på flera olika sätt i samhället och i människorna är många av oss fortfarande optimistiska och hoppfulla om framtiden. Vi väntar på vår nästa resa till Finland, på dagen då det åter är säkert och lätt att resa över statsgränserna. Jag hoppas att vi snart kan träffas i mors dagens traditionella gudstjänst, i sommarkyrkan, tillsammans sjunga de vackraste julsångerna eller annars bara dricka kaffe i gott sällskap och prata med varandra på finska.

Kirsti Kuosa

Kyrkorådets ledamot

Kirsti Kuosa, Tromsö
Medlem i kyrkorådet

Jag kommer från Kärkölä i södra Finland och har bott i Norge i över 27 år. Jag är gift med en norrman och har två fullvuxna barn som studerar i Finland. Jag arbetar vid Norges arktiska universitet som lektor för sjukskötarnas bachelorutbildning i Tromsö. Medlem i kyrkorådet har jag varit sedan 2017.

– Jag önskar att så många finländare som möjligt blir medlemmar i församlingen och upplever den som sin egen. Då kan den finländska församlingen i Norge vara det hem för sina medlemmar som många saknar efter att ha lämnat sin församling i Finland. För oss i Tromsö har det varit särskilt viktigt att få delta i gudstjänsten De vackraste julsångerna. Jag är också glad för de nya gudstjänstformerna, till exempel gudstjänsterna som på sommaren ordnades vid bastun som ägs av den norskfinska föreningen i Tromsö. Jag hoppas att vi på nytt kan inleda sångklubben för barn när coronasituationen har lugnat sig. Jag anser att vi tillsammans kan göra församlingens verksamhet ännu mångsidigare än tidigare.

– Jag hoppas att vi snart igen kan träffa varandra vid evenemang ordnade av den finländska kyrkan i Norge. Välsignelse och hälsa till alla!


Minna Laru

Kyrkorådets viceordförande

Minna Laru, Trondheim
Kyrkorådets vice ordförande

Jag är 37 år gammal och bosatt i Trondheim. Jag kommer från Norra Österbotten, men jag har bott i Norge tillsammans med min famlij i över tio år. Till min utbildning är jag sjukskötare och magister i hälsovetenskaper. För närvarande arbetar jag i läkarjour. Medlem i kyrkorådet har jag varit sedan 2017. Jag är tacksam för att jag har fått delta i församlingens verksamhet och fått stödja de anställda i deras viktiga arbete.

– Den finländska församlingen i Norge har en viktig roll genom att erbjuda ett andligt hem och värna om det finländska kulturarvet här i ett främmande land. Jag anser att det är viktigt att församlingen är tillgänglig för alla församlingsmedlemmar runt om i Norge. Jag anser att samarbetet med lokala Finlandsföreningar och -samfund spelar en avgörande roll för att vi ska kunna uppnå detta mål.