Sanna Frew

Kyrkorådets viceordförande

Sanna Frew, Oslo
Kyrkorådets viceordförande

Jag kommer ifrån Brahestad i Norra Österbotten. Jag flyttade ifrån Finland 1993 och har bott i flera länder i Europa och i USA. Jag har nu bott i Oslo i 15år. Jag är utbildad till ekonom och arbetar inom aluminiumproduktion. 

Den finländska församlingen i Norge erbjuder evenemang som ger en möjlighet till att lugna ner sig mitt i det hektiska livet så att man kan reflektera över sina egna prioriteringar och värderingar. Det är tryggt att veta att det finns en kyrka som kan ge dig stöd på ditt eget språk vid behov, oavsett om du är nyinflyttad eller om du har bott här en längre tid. Jag tycker att det är jättebra att jag kan vara med i kyrkorådet för att bygga upp gemenskapen, vars betydelse speciellt har kommit fram nu under och efter coronaperioden. 

Jag hoppas att allt fler finländare som bor i Norge kommer att delta i kyrkans verksamhet eller att de följer händelserna via sociala medier. Som kyrkoråd försöker vi i möjligaste mån utveckla verksamheten i enlighet med församlingsmedlemmarnas behov. 


Jouni Hyrkäs

Kyrkorådets ledamot

Jouni Carlsson, Nittedal
Kyrkorådets ledamot

Jag är 42 år, tvåbarnspappa och bosatt i Nittedal. Jag kommer från Orimattila, mest känd för sina hästar och som Riitta Väisänens hemkommun. Jag har bott i Norge i redan 13 år. Jag arbetar som rådgivare vid Business Finland.

– Jag ställde upp som suppleant i kyrkorådet för den finländska församlingen i Norge eftersom kyrkan gör ett mycket bra arbete för finländarna i Norge och fungerar som en enande faktor bland finländarna, bland annat kulturellt. Mitt yngsta barn döptes av prästen från den finländska församlingen i Norge, vilket var viktigt för mig när jag sökte efter dopalternativ. Åtminstone i vår kommun blev jag överraskad när den norska kyrkan berättade att man i Norge ordnar dopet i samband med gudstjänsten, framför hela församlingen. Själv ville jag att dopet ordnas hemma och med endast nära och kära närvarande, så jag valde den finländska församlingen i Norge på grund av dess flexibilitet och avgiftsfria tjänster (vår kommun debiterar en avgift för användningen av lokaler för privata tillställningar).

– Kyrkan har även på ett trevligt sätt tagit hänsyn till barnfamiljerna genom att den under de senaste åren har förnyat sin verksamhet och därför vill jag som pappa vara med om att stödja den här utvecklingen.


Eeva Jansson

Kyrkorådets ledamot

Eeva Jansson, Bergen
Kyrkorådets ledamot

Jag kommer från Torneå, och kom därifrån till Bergen via Uleåborg och Stockholm. Jag arbetar som forskare vid Havsforskningsinstitutet (Havforskningsinstituttet), är mamma till en 2 år gammal flicka och är gift med en svensk man. Vi skämtar med min man att eftersom vi inte kunde besluta mellan Finland och Sverige flyttade vi till Norge i stället. I verkligheten kom vi hit efter arbete.

– Allt som har med barn att göra, gemenskap, det egna språket, kulturen och sedvänjor.

– Det är trevligt att vara en del av en minoritet, en invandrare i en grupp med bra anda och känsla av samhörighet. Snart är coronan förbi och vi kan igen friare träffa varandra. Ibland är det bra med en liten stopp så att vi åter ska förstå vad som faktiskt är viktigt och värt att bevara.


Hanna Karlsson

Kyrkorådets suppleant

Hanna Karlsson, Lunner
Kyrkorådets suppleant

Jag kommer från Outokumpu och därifrån tog jag mig ut i världen i tjugoårsåldern. Jag kom till Norge 2003 efter några år i Sverige. Jag bor i Lunner kommun tillsammans med min man och två barn. Jag har en magisterexamen i företagsekonomi och arbetar på Elkjøp Nordic Groups huvudkontor i Oslo. I Kyrkorådet har jag varit engagerad sedan 2009.

För mig är det att behålla traditioner och det finska språket viktigt. Församlingens mål är att erbjuda mångsidig verksamhet samt ordna med gudstjänster och andra kyrkliga evenemang runt om i landet på våra egna modersmål. Jag tror att vår kyrka spelar en viktig roll bland finländarna också för att den är närvarande och lättillgänglig i stunder av såväl glädje som sorg.

Sami Kinnunen

Kyrkorådets ledamot

Jag är en 47-årig operationssjukskötare från Tromsö. Jag har bott i Norgesedan 2014 och innan det i Sverige. Jag har också arbetat inom fredsbevarande styrkor. Jag kommer ursprungligen från Kuopio och jag gillar en mängd olika sporter, T.ex. ishockey, fotboll, skidåkning, slalom, samt gillar jag camping, gym och fiske. Jag har haft olika befattningar inom Ruija finnarnas förening i Tromsö, men nu har jag slutat där och har tid till annan verksamhet.


Minna Laru

Kyrkorådets ordförande

Minna Laru, Trondheim
Kyrkorådets ordförande

Jag är 37 år gammal och bosatt i Trondheim. Jag kommer från Norra Österbotten, men jag har bott i Norge tillsammans med min famlij i över tio år. Till min utbildning är jag sjukskötare och magister i hälsovetenskaper. För närvarande arbetar jag i läkarjour. Medlem i kyrkorådet har jag varit sedan 2017. Jag är tacksam för att jag har fått delta i församlingens verksamhet och fått stödja de anställda i deras viktiga arbete.

– Den finländska församlingen i Norge har en viktig roll genom att erbjuda ett andligt hem och värna om det finländska kulturarvet här i ett främmande land. Jag anser att det är viktigt att församlingen är tillgänglig för alla församlingsmedlemmar runt om i Norge. Jag anser att samarbetet med lokala Finlandsföreningar och -samfund spelar en avgörande roll för att vi ska kunna uppnå detta mål.


Anna-Kaisa Sippola Haugnes

Kyrkorådets suppleant

Jag bor i Orkanger nära Trondheim. Jag kom till Norge från Ikaalis 1998 för att arbeta som sjuksköterska, men jag bytte senare karriär och jobbar nu på dagis. Min tid går åt till familjen, jag har tre barn varav två av dem, tonårsflickorna fortsatt bor hemma. Jag gillar stugliv och att vara ute i naturen. Jag är glad för att församlingen förenar finländare som bor på olika håll och det är fint att man kan få gudstjänster på sitt eget modersmål.