Kirkenes kirke

Kirkegata 5 , 9900 Kirkenes

Kirkenes nuvarande kyrka färdigställdes år 1959. Kyrkan är ritad av arkitekten Sofus Hougen. Kirkenes gamla huvudkyrka förstördes när staden bombades år 1944. Det gamla kyrktornet räddades och utgör en del av den nya kyrkan. Kyrkans altartavla är skapad av Kristoffer Leirdal. Altartavlan består av snidade människogestalter som tillsammans bildar ett kors. Kyrkan har 275 sittplatser.