Lakselv kirke

Lakselv, 9700 Lakselv

Lakselv kirke Lakselv kyrka blev färdig år 1963.  Den är ritad av arkitekten Eyvind Moestue. Träkyrkan är en långkyrka med 400 sittplatser. Kyrkans altartavla är målad av konstnären Karl Erik Harr.

Evenemang

on 11.12 kl. 18.00

Lakselv, 9700 Lakselv

Lakselv: Finsk gudstjänst och julsånger

Varmt välkommen att fira gudstjänst i advent på finska och delvis på svenska. Efter gudstjänsten välkomnas du till kyrkkaffe.