Ämbetsbetyg och släktutredningar

Finländska utlandsförsamlingar för inte egna kyrkoböcker. Därför kan Den finländska församlingen i Norge inte utställa ämbetsbetyg t. ex. för bouppteckningen.

Det norska befolkningsregistret (Folkeregister) förvaltas av skattemyndigheten (Skatteetaten). Mer information på webbplatsen till Finlands ambassad.Öppna länk i ny flik

Ämbetsbetyg från Finland (kyrkliga förrättningar)

När en medlem av Finlands kyrka som bor i Norge behöver bevis t. ex. om medlemskap, dop eller andra kyrkliga förrättningar, skrivs ett intyg i Finland där man själv (eller föräldrarna) senast bodde. Intyget upprättas av den församlingen där man befinner sig som en frånvarande medlem.

Kansliet till den finländska församlingen i Norge kan hjälpa till att hitta den riktiga lokalförsamlingen i Finland.