Ämbetsbetyg och släktutredningar

Finländska utlandsförsamlingar för inte egna kyrkoböcker. Därför kan Den finländska församlingen i Norge inte utställa ämbetsbetyg t. ex. för bouppteckningen.

Det norska befolkningsregistret (Folkeregister) förvaltas av skattemyndigheten (Skatteetaten). Mer information på webbplatsen till Finlands ambassad.

Ämbetsbetyg från Finland (kyrkliga förrättningar)

När en medlem av Finlands kyrka som bor i Norge behöver bevis t. ex. om medlemskap, dop eller andra kyrkliga förrättningar, skrivs ett intyg i Finland där man senast bodde. Intyget upprättas av den församlingen där man befinner sig som en frånvarande medlem.

Kansliet till den finländska församlingen i Norge kan hjälpa till att hitta den riktiga lokalförsamlingen i Finland.