Konfirmation

Konfirmationen är en viktig vändpunkt i den unga människans liv samt en fin anledning att fira. Det är ett firande som inte behöver förtjänas. Konfirmationen föregås av skriftskolan. I Finland är det tradition att man deltar i skriftskolan det året man fyller 15 år. 

 

Skriftskola

Den finländska församlingen i Norge organiserar inga skriftskolor. Ungdomarna i vår församling kan delta i den lokala norska församlingens skriftskola i sitt eget område. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland erbjuder ungdomar som bor utomlands en i Finland organiserad internationell skriftskola, som drivs av Centrum för barn och unga samt Missionssällskapet. Dessa skriftskolor arrangeras i Päiväkumpu, Orivesi och skriftskolespräken är finska och engelska.

https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/kansainvaliset-rippikoulut/ 

För de samisktalande medlemmarna i vår församling är det möjligt att delta i den samiska skriftskolan som anordnas i Utsjoki i Finland. Språken i skriftskolan är finska och nordsamiska. Du kan få information om denna möjlighet av finländarnas präst Päivi Aikasalo.

Du kan delta i en skriftskola även om du inte tillhör kyrkan. Deltagande i konfirmation kräver att man blir medlem i församlingen och att man döps, om dopet saknas. Om en ung person vill gå med i vår församling i samband med skriftskolan ska han/hon fylla i formuläret ”Bekräftelse av medlemskap för barn under 15 år”. Blanketten ska undertecknas av bägge vårdnadshavarna. Om den unge/unga inte är döpt ska han/hon fylla i ovannämnda blankett och han/hon kan bli döpt i samband med skriftskolan. Detta kräver att en av föräldrarna tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Den unge/unga ska även ha ett finskt personnummer.