BankID – bekräftelse med norskt BankID

Du kan bekräfta ditt medlemskap elektroniskt med hjälp av BankID.

Du behöver din e-postadress och ditt norska BankID.

Du kan också logga dig in på ”BankID på mobil”, men systemet kräver pga säkerhetsåtgärder också ditt passord (personlig passord). Det är inte tekniskt möjligt att auktorisera stora filer endast med hjälp av det mobila SIM-kortet.

Om du stöter på problem, ta kontakt med församlingens kansli.

Elektronisk medlemsbekräftelse (Penneo)Öppna länk i ny flik