Årsmöte (årsmøte)

Årsmötet är högsta beslutande organet i den finländska församlingen i Norge.
Årsmötet hålls minst en gång per år och senast i slutet av mars.