Årsmöte

Årsmötet är högsta beslutande organet i den finländska församlingen i Norge. Årsmötet hålls minst en gång per år och senast i slutet av mars.