Årsmöte

Årsmötet är högsta beslutande organet i den finländska församlingen i Norge. Årsmötet hålls minst en gång per år och senast i slutet av mars.

Årsmötet 2020 på onsdag den 18 mars 2020 kl. 18

Inbjudan till årsmötet

Vid årsmötet den 14.03.2019 valdes kyrkorådets ledamöter på första gången i enlighet med de nya stadgarna.

Kyrkorådets ordförande (styreleder) för två år (2019-2020)
Riitta Helgestad, Hamar

Kyrkorådets ledamot för två år (2019-2020)
Hanna Karlsson, Ullensaker

Kyrkorådets ledamot för två år (2019-2020)
Birgit Tirkkonen Toft, Oslo

Kyrkorådets suppleant för två år (2019-2020)
Eeva Jansson, Bergen

På grund av övergången till den nya praxisen valdes ledamot Kirsti Kuosa och Minna Laru och suppleant Tarja Kröger med en mandatperiod på ett år (2019).

 

Valberedning föreslår till årsmötet den 18.03.2020:

Kyrkorådets ledamot för två år (2020-2021)
Kirsti Kuosa

Kyrkorådets ledamot för två år (2020-2021)
Minna Laru

Kyrkorådets suppleant för två år (2020-2021)
Jouni Carlsson

 

Här presenterar de sig:
 

Kyrkorådets ledamot Kirsti Kuosa.


Kirsti Kuosa, Tromsö.
Jag kommer från Kärkölä i södra Finland och jag har bott i Norge i över 25 år. Jag är gift med en norrman och har två fullvuxna barn som studerar i Finland. Jag arbetar vid Norges arktiska universitet som studiehandledare för sjukskötarnas bachelorutbildning. Sedan hösten 2017 är jag ledamot i kyrkorådet.
– Jag önskar att så många finländare som möjligt ska bli medlemmar i församlingen och uppleva den som sin egen. Då kan den finländska församlingen i Norge vara det hem för sina medlemmar som många saknar efter att ha lämnat sin församling i Finland. För oss i Tromsö är det särskilt viktigt att få delta i gudstjänsten De vackraste julsångerna. Jag är också glad för de nya gudstjänstformerna, till exempel gudstjänsterna som på sommaren ordnades vid föreningen ”Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norsk-finsk forening i Tromsø” bastu. Den sånggrupp för barn som startade på hösten kan också fortfarande modifieras efter barnfamiljernas behov. Jag anser att vi tillsammans kan göra församlingens verksamhet ännu mångsidigare än tidigare.
 

Kyrkorådets ledamot Minna Laru.


Minna Laru, Trondheim.
Jag är 35 år gammal, mamma till två pojkar och bosatt i Trondheim. Jag kommer från Norra Österbotten, men jag har bott i Norge tillsammans med min man Timo och våra pojkar i snart tio år. Jag arbetar som sjuksköterska på läkarjouren och håller på att slutföra mina studier till magister inom hälsovetenskaper vid det lokala universitetet. Sedan hösten 2017 är jag ledamot i kyrkorådet. Jag är tacksam för att jag har fått delta i församlingens verksamhet och fått stödja de anställda i deras viktiga arbete.
– Den finländska församlingen i Norge har en viktig roll genom att erbjuda ett andligt hem och värna om det finländska kulturarvet här i ett främmande land. Jag anser att det är viktigt att församlingen är tillgänglig för alla församlingsmedlemmar runt om i Norge. Jag anser att samarbetet med lokala Finlandsföreningar och -samfund spelar en avgörande roll för att vi ska kunna uppnå detta mål. Det har varit glädjande att se hur församlingens verksamhet under de senaste åren har utvidgats runt om i Norge.
 

Kyrkorådets suppleant Jouni Carlsson.


Jouni Carlsson, Nittedal.
Jag är 39 år, tvåbarnspappa och bosatt i Nittedal. Jag kommer från Orimattila, mest känd för sina hästar och som Riitta Väisänens hemkommun. Jag har bott i Norge i redan 11 år. Jag arbetar som rådgivare vid Business Finland.
– Jag ställer upp som suppleant i kyrkorådet för Den finländska församlingen i Norge, eftersom kyrkan gör ett mycket bra arbete för finländarna i Norge och fungerar som en enande faktor bland finländarna, bland annat kulturellt. Kyrkan har även på ett trevligt sätt tagit hänsyn till barnfamiljerna genom att den under de senaste åren har förnyat sin verksamhet och därför vill jag som pappa vara med om att stödja den här utvecklingen.