Församlingen är nära dig

Den finländska församlingen i Norge verkar i hela landet – ända från Kristiansand till Kirkenes. Finländare har möjlighet att få kyrkliga förrättningar på sitt eget modersmål, såväl på finska som på svenska. Den finländska prästen Anssi Elenius besöker på begäran din ort och är närvarande både i stunder av glädje och sorg.


Att anpassa sig till ett nytt land

På olika håll i Norge finns många Finlandsföreningar, Finlandssällskap, Finska skolor och klubbar för barn som gör det lättare att anpassa sig till det nya landet. Kamratstöd och tips får du också genom olika Facebookgrupper för finländare i Norge. 

Stöd från Norska kyrkan

Förutom stödet på finska och svenska kan du också få hjälp genom Norska kyrkans olika serviceformer:

Kirkens SOS