Psykiskt och andligt stöd

Var inte ensam i svårigheter. Via Den finländska församlingen i Norge kan du få hjälp i olika livssituationer.

Du kan ringa församlingens kansli +47 22 21 10 00 och prata om din situation med den finländska prästen eller kommunikationsansvarig. 

På den här sidan har vi samlat länkar till ett urval webbplatser där du kan hitta stöd på svenska. Det är ofta de små tips som ger nya perspektiv och som kanske leder fram till att hitta första hjälpen för att organisera vardagen.

Prästens anstalt- eller hembesök

I mån av möjlighet och enligt överenskommelse gör finländarnas präst hembesök och besöker också äldre på institutioner. Syftet är att kombinera dessa besök med andra besök på orten. i dessa stunder kan ni sjunga psalmer och be tillsammans. De kan också vara andliga samtal eller gratulationsbesök. Om så önskas kan man även ha en nattvard med nära och kära.

Med åldrandet kan inlärda språk gå förlorade och behovet av kontak och service på modelsmålet kan bli ännu större. Hem- och anstaltsbesök är främst avsedda för församlingsmedlemmar som inte kan delta i gemensamma arrangemang. Kontakta gärna finländarnas präst Päivi Aikasalo för dig själv eller någon närståendes räkning.

Andligt liv på nätet

Många församlingar i Finland sänder gudstjänster och andakter digitalt (video eller audio). På webbsidan till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland finns länkar till andaktsprogram.Öppna länk i ny flik

Yle ArenanÖppna länk i ny flik sänder andaktsprogram från Finlands television och radio.

 

Kyrkligt stöd på norska i olika delar av landet

I likhet med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är Den norske kirke,Öppna länk i ny flik kyrkan i Norge, landsomfattande. Diakoniarbetet i de lokala församlingarna i din hemkommun kan ibland hjälpa med att ordna det praktiska i livet. Kansliet i Den finländska församlingen i Norge hjälper dig med att ta kontakt.

Du kan även använda nedanstående samtalsservice som kyrkorna erbjuder: