Bekräfta ditt medlemskap

Medlemskapet kostar dig ingenting, eftersom ingen separat kyrkoskatt tas ut i Norge.

A) Bekräfta ditt medlemskap elektronisk

Fyll i den skyddade blanketten och anteckna den med ditt BankID. Du behöver din e-postadress och norsk BankID (med ditt personlig passord): Bekräftelse med BankID

Vid problem vänligen kontakta församlingskansliet.
 

B) Bekräfta ditt medlemskap med ett brev

Om du vill bekräfta med papperblankett, kan du ladda blanketten ner här. Skriv den ut, fyll i, underteckna och skicka i brevet till församligens kansli:

Den finske menigheten i Norge
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

Tack för ditt medlemskap!