I glädje och sorg, vardag och fest

Den finländska församlingen i Norge har hela landet som verksamhetsområde – från Kristiansand till Kirkenes. På begäran kommer den finländska prästen Anssi Elenius till din ort och deltar i både glädje och sorg.

Finländarna har möjlighet till kyrkliga förrättningar på sitt modersmål. Förutom finska och svenska kan även andra språk användas enligt behov. Den finländska prästen talar förutom de båda inhemska språken också god norska, tyska och engelska.