I glädje och sorg, vardag och fest

Den finländska församlingen i Norge har hela landet som verksamhetsområde – från Kristiansand till Kirkenes. På begäran kommer den finländska prästen till din ort och deltar i både glädje och sorg.

Finländarna har möjlighet till kyrkliga förrättningar på sitt modersmål. Förutom finska och svenska kan även andra språk användas enligt behov.