Ditt skyddsnät i Norge

Den finländska församlingen i Norge bygger ett skyddsnät som stöder och hjälper finländare och deras anhöriga runtom i Norge.

Den finländska församlingen i Norge är en del av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands arbete bland finländare utomlands.Öppna länk i ny flik Församlingen grundades år 1994 som ett resultat av förhandlingar mellan företrädare för finska och norska staten och kyrkorna. Den verkar i hela landet som ett religiöst samfund enligt norsk lagstiftning.

Verksamhet i hela landet

Församlingens kansli finns i Oslo men den har verksamhet i hela landet.
Den finländska församlingen i Norge är ett religiöst samfund som verkar för de finländare som bor i Norge och för att stödja medlemmarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland i deras liv som kristna. Enligt målen för kyrkans arbete bland finländare utomlands bygger församlingen ett kristet skyddsnät bland finländarna i Norge och deras närmaste.

I Norge bor över 6400 finländare, en tredjedel av dem i Osloregionen. Många finländare bor också i de andra stora städerna i södra Norge (Bergen, Stavanger, Trondheim). I den norra delen av landet är andelen finländare i förhållande till den övriga befolkningen större än i söder (Troms och Finnmark).

Vi ordnar gudstjänster i samarbete med Finlandsföreningar och Finlandssällskap på olika håll i landet. Våren 2017 startade en babyklubb och torsdagskaffe i Oslo. Församlingens sånggrupp deltar i gudstjänsterna i Oslo.

Den finländska prästen reser på begäran till exempel till dop, vigslar och jordfästningar överallt i Norge. Kyrkliga förrättningar som dop, vigsel till äktenskap och jordfästning ska anmälas till medlemmens egen hemförsamling i Finland.

Finländarnas präst Päivi Aikasalo i februari 2024 i Oslo.
Finländarnas präst Päivi Aikasalo i februari 2024 i Oslo.