Jordfästning

När en närstående dör överskuggas vardagen av sorg. Samtidigt konfronteras man med insikten om livets ändlighet. Samtal hjälper i sorgens olika skeden, så ta kontakt med den finländska prästen.

Tillsammans med prästen kan du reda ut dina tankar och känslor. Du kan också be honom förrätta jordfästningen.

När den finländska prästen besöker en medlem i den finländska församlingen i Norge inom landets gränser betalar församlingen resekostnaderna.

Bilde av begravning

Alla reagerar på sorgen på sitt eget sätt. Begravningen är ett sätt att sörja, att minnas, att ta avsked, att hedra en människa som stått en nära.

Läs hur begravningen går till