Anssi Elenius

Finländarnas präst i Norge
+47 469 48 788
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

Jag har arbetat som präst för finländarna i Norge sedan sommaren 2015. Som Vasabo läste jag svenska som första främmande språk i skolan, något som jag hade stor nytta av när jag kom till Norge. I arbetet som präst behöver jag båda inhemska språken eftersom 23 procent av församlingsmedlemmarna kommer från svenskspråkiga församlingar i Finland. 

Innan jag kom till Norge arbetade jag som finländsk präst i sydvästra Tyskland i 12 år. Erfarenheterna av det finländska kyrkliga arbetet i Tyskland underlättar utvecklingen av den finländska församlingen i Norge som en del av ditt skyddsnät ute i världen.

I ärenden som gäller kyrkliga förrättningar kan du kontakta mig direkt. Utlandsfinländarnas livssituationer är ofta så flerdimensionella att det också finns många olika alternativ.


Mia Moss

Medlemssekreterare
+47 22 21 10 00
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

Som berest globetrotter har jag under hela mitt vuxna liv jobbat inom rese-, marknadsförings- och bankbranschen, men också med undervisning och utveckling. I början av sommaren 2020 flyttade jag från Frankrike till Norge.

Jag är född och uppvuxen i en tvåspråkigt finsk-svensk familj och olika språk, kulturer samt konst har alltid intresserat mig.


Anniina Reinholdtsen

Medlemssekreterare
+47 22 21 10 00
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

Jag kommer ursprungligen från Puumala i Södra Savolax. Jag flyttade till Norge för första gången år 2008, och jag har bott här i både Tromsö, Asker och Oslo. Min familj och jag bodde i Luxemburg i fem år och vi flyttade tillbaka till Oslo hösten 2019.

Jag har arbetat med undervisning och marknadsföring samt som sekreterare. Musik ligger mig varmt om hjärtat.

Den finländska församlingen i Norge är en viktig länk mellan finländare som bor i olika delar av Norge. Jag är glad för att kunna vara med i församlingens verksamhet och bidra till välbefinnandet för församlingens medlemmar i Norge. Jag känner mig särskilt motiverad till detta tack vare min långa utlandsvistelse.