Elvebakken kirke

I Alta samlas vi i Elvebakken kirke.

Kirkegårdsveien 2, 9515 Alta

Kyrkan har 210 och församlingssalen bredvid kyrkosalen 100 sittplatser.

Elvebakkens kyrka är byggd 1964. Kyrkan är ritad av arkitekten Håkon Soltveit. Arkitekturmässigt är byggnaden en långhuskyrka och som byggmaterial har använts betong och trä.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Toalett Toalett