Den finländska församlingen i Norge

Församlingskansliet ligger i Kirkens hus, i centrum av Oslo.

Adress: Kirkens hus, Rådhusgata 1–3, 0151 Oslo

Telefon: +47 22 21 10 00

Epost: post@finskekirken.no

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.


Anssi Elenius

Finländarnas präst i Norge
+47 469 48 788
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

Jag har arbetat som präst för finländarna i Norge sedan sommaren 2015. Som Vasabo läste jag svenska som första främmande språk i skolan, något som jag hade stor nytta av när jag kom till Norge. I arbetet som präst behöver jag båda inhemska språken eftersom 23 procent av församlingsmedlemmarna kommer från svenskspråkiga församlingar i Finland. 

Innan jag kom till Norge arbetade jag som finländsk präst i sydvästra Tyskland i 12 år. Erfarenheterna av det finländska kyrkliga arbetet i Tyskland underlättar utvecklingen av den finländska församlingen i Norge som en del av ditt skyddsnät ute i världen.

I ärenden som gäller kyrkliga förrättningar kan du kontakta mig direkt. Utlandsfinländarnas livssituationer är ofta så flerdimensionella att det också finns många olika alternativ.


Mia Moss

Medlemssekreterare
+47 917 49 535
Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

Jag hjälper församlingsmedlemmarna med att hålla ordning i kyrkböckerna samt uppdaterar jag medlemsregistret. Dessutom skickar jag ut brev till de finländska kyrkans medlemmar som nyligen har flyttat till Norge. I brevet informerar jag om medlemskapet i Den finländska församlingen i Norge och om det offentliga understödet som den norska staten utbetalar till religiösa samfund. I mån av möjlighet försöker jag också kontakta dem per telefon, eftersom man också kan bekräfta sitt medlemskap muntligt.

Du kan kontakta mig i alla frågor gällande medlemskapet. Då jag inte är anställd på fulltid, hoppas jag att du har överseende med att det kan dröja lite innan du får svar.

Som berest globetrotter har jag under hela mitt vuxna liv jobbat inom rese-, marknadsförings- och bankbranschen, men också med undervisning och utveckling. I början av sommaren 2020 flyttade jag från Frankrike till Norge.

Jag är född och uppvuxen i en tvåspråkigt finsk-svensk familj och olika språk, kulturer samt konst har alltid intresserat mig.


Lilli Snellman

Församlingskoordinator
+47 475 08 063
Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

Jag arbetar på den finländska församlingen i Norges kansli i Oslo. Under tjänstetid svarar jag på församlingens allmänna telefonnummer och guidar människor vidare i olika frågor. Jag koordinerar lokalbokningar för församlingens evenemang runtom i hela Norge. Att rekrytera volontärer och stödja talkoarbetare är en viktig del av min gemenskapliga verksamhet.

Jag följer också med evenemang som finländska samfund och finsk-norska föreningar meddelar om. Vid behov stöttar jag gärna de som bär ansvaret i föreningarna. Jag sköter även uppgifter förknippade med ekonomin i församlingen.

Till Oslo flyttade jag i september 2022 från Raseborg i Finland och jag har redan tidigare agerat i olika roller inom kyrkan samt inom social- och hälsovårdssektorn. Jag har goda erfarenheter från mitt tidigare jobb i Esbo kyrkliga samfällighet från koordinering av mångsidig diakoniverksamhet inom sex församlingar så väl som administrativa uppgifter.