Den finländska församlingen i Norge

Församlingskansliet ligger i Kirkens hus, i centrum av Oslo.

Adress: Kirkens hus, Rådhusgata 1–3, 0151 Oslo

Telefon: +47 22 21 10 00

Epost: post@finskekirken.no

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.


Anssi Elenius

Finländarnas präst i Norge
+47 469 48 788
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

Jag har arbetat som präst för finländarna i Norge sedan sommaren 2015. Som Vasabo läste jag svenska som första främmande språk i skolan, något som jag hade stor nytta av när jag kom till Norge. I arbetet som präst behöver jag båda inhemska språken eftersom 23 procent av församlingsmedlemmarna kommer från svenskspråkiga församlingar i Finland. 

Innan jag kom till Norge arbetade jag som finländsk präst i sydvästra Tyskland i 12 år. Erfarenheterna av det finländska kyrkliga arbetet i Tyskland underlättar utvecklingen av den finländska församlingen i Norge som en del av ditt skyddsnät ute i världen.

I ärenden som gäller kyrkliga förrättningar kan du kontakta mig direkt. Utlandsfinländarnas livssituationer är ofta så flerdimensionella att det också finns många olika alternativ.


Mia Moss

Medlemssekreterare
+47 22 21 10 00
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

Som berest globetrotter har jag under hela mitt vuxna liv jobbat inom rese-, marknadsförings- och bankbranschen, men också med undervisning och utveckling. I början av sommaren 2020 flyttade jag från Frankrike till Norge.

Jag är född och uppvuxen i en tvåspråkigt finsk-svensk familj och olika språk, kulturer samt konst har alltid intresserat mig.


Anniina Reinholdtsen

Medlemssekreterare
+47 22 21 10 00
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

Jag kommer ursprungligen från Puumala i Södra Savolax. Jag flyttade till Norge för första gången år 2008, och jag har bott här i både Tromsö, Asker och Oslo. Min familj och jag bodde i Luxemburg i fem år och vi flyttade tillbaka till Oslo hösten 2019.

Jag har arbetat med undervisning och marknadsföring samt som sekreterare. Musik ligger mig varmt om hjärtat.

Den finländska församlingen i Norge är en viktig länk mellan finländare som bor i olika delar av Norge. Jag är glad för att kunna vara med i församlingens verksamhet och bidra till välbefinnandet för församlingens medlemmar i Norge. Jag känner mig särskilt motiverad till detta tack vare min långa utlandsvistelse.