Lediga jobb

På den här sidan annonserar vi om lediga jobb.

Två medlemssekreterare till medlemskampanj i höst

Den finländska församlingen i Norge söker två medlemssekreterare för att förverkliga en medlemskampanj för församlingen under hösten 2021.

Medlemssekreterarnas arbetsförhållande är tidsbundet under

1.9.2021–31.12.2021 (4 mån)

Detta projekt kan vara lämpligt för dig ifall det är naturligt för dig att ta tag i arbetsuppgifter med entusiasm och sköter dem ansvarsfullt fram till slutet. Erfarenhet av olika kundtjänstuppgifter, en bransch inom kyrkan eller frivillig föreningsverksamhet hjälper dig att lyckas i möten med medlemmarna.

Av sökanden förväntar vi:

– Förmåga att arbeta organiserat, ansvarsfullt och självständigt

– Förmåga att uppfatta och skapa sina egna rutiner kring projekthelheten

– Lämplig utbildning: till exempel merkonom, datanom, tradenom eller motsvarande examen

– Goda färdigheter i olika datasystem

– Goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska språket

– Dessutom betraktas goda färdigheter inom svenska språket som en merit, eftersom en fjärdedel av medlemmarna har svenska som sitt modersmål.

Vi erbjuder moderna arbetsredskap och en arbetsstation i Oslos centrum i Kyrkans hus. Det är också möjligt att sköta största delen av medlemssekreterarens uppgifter ifrån hemkontoret ifall du bor någon annanstans än i Oslo. Projektet erbjuder en möjlighet i att utvecklas inom kundtjänst och få en unik överblick av finländarna som bor i Norge.

Att lyckas med medlemskampanjen kan medföra fortsatt projektarbete eller öppna upp för nya uppgiftsområden.

Mer information ger finländarnas präst i Norge Anssi Elenius, +47 469 48 788.

Skriftliga ansökningar (bl.a. meritförteckning och löneanspråk) ombes skickas tills den 25.6.2021 per e-post till adressen anssi.elenius@finskekirken.no

Mer information om medlemssekreterarnas uppgifter

Den finländska församlingen i Norge vill med sin medlemskampanj personligen nå Finländska kyrkans medlemmar som är bofasta i Norge.

Norges nya religionslagstiftning trädde i kraft i början av år 2021. 40 % av den Finländska kyrkans medlemmar som i nuläget är permanent bosatta i Norge har bekräftat sitt medlemskap enligt de norska bestämmelserna. Medlemmar i kyrkan som är bofasta i Norge ombes bekräfta sitt medlemskap på det sätt som norska myndigheterna förutsätter. Under kampanjen kontaktas de medlemmar av vilka man tidigare inte fått en personlig bekräftelse. Varje år flyttar cirka 250 medlemmar inom den finska kyrkan permanent till Norge.

Vi behöver två projektarbetare för en medlemskampanj som räcker fyra månader som kontaktar medlemmar per brev och telefon. Uppgiften är att berätta för medlemmarna om deras rättigheter, förmåner och de tjänster som tillhör medlemmar av Finländska kyrkan som är bosatta i Norge. Samtidigt som medlemssekreterarna tecknar bekräftelser har de en möjlighet att få en överblick av medlemmarnas livssituation, så att den finländska församlingen i Norge i framtiden kan ta deras behov och önskemål i beaktande.

Den finländska församlingen i Norge är en del av Finländska kyrkans arbete utomlands. Vi bygger ett skyddsnät som hjälper och stöttar finländarna i Norge och deras närmaste.

Mer information

Finländarnas präst i Norge
+47 469 48 788
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

Jag har arbetat som präst för finländarna i Norge sedan sommaren 2015. Som Vasabo läste jag svenska som första främmande språk i skolan, något som jag hade stor nytta av när jag kom till Norge. I arbetet som präst behöver jag båda inhemska språken eftersom 23 procent av församlingsmedlemmarna kommer från svenskspråkiga församlingar i Finland. 

Innan jag kom till Norge arbetade jag som finländsk präst i sydvästra Tyskland i 12 år. Erfarenheterna av det finländska kyrkliga arbetet i Tyskland underlättar utvecklingen av den finländska församlingen i Norge som en del av ditt skyddsnät ute i världen.

I ärenden som gäller kyrkliga förrättningar kan du kontakta mig direkt. Utlandsfinländarnas livssituationer är ofta så flerdimensionella att det också finns många olika alternativ.