Bakke kirke

Bakke kirke, 7014 Oslo

Bakke kirke Bakke kyrka ligger i stadsdelen Bakklandet i Trondheim. Träkyrkan är byggd år 1715 och ritad av arkitekten Johan Christopher Hempel. Kyrkan undgick med nöd och näppe att förstöras år 1718. Då belägrades Trondheim av svenskarna, och de norska soldaterna brände ner stora delar av stadsdelen Bakklandet för att skydda Trondheim.