Domkirkeboligene

I Bergen samlas vi i Domkirkeboligene.

Kong Oscars gate 88, 5018 Bergen

Lokalen är tillräckligt stor för cirka 50 personer.

I samband med servicehuset finns en festsal där finländarna traditionellt samlas för att sjunga julsånger.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Toalett Toalett