Dataskyddsbeskrivning

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland vänder sig till finländare som bor i Norge genom den finländska församlingen i Norge. Den finländska församlingen i Norge utgör ett nätverk för stöd och hjälp till finländare och deras anhöriga i Norge.

Den finländska församlingen i Norge är personuppgiftsansvarig för personuppgifter om finländare som är medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och bosatta i Norge. Med hänvisning till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) anger vi nedan vilka uppgifter vi har om dig, vad vi använder dem till, varifrån de kommer, hur de behandlas och hur du kan få mer information.

Insamling av uppgifter

I syfte att uppfylla finska och norska lagkrav på kyrkor och trossamfund behöver den finländska församlingen i Norge de vanligaste personuppgifterna om de finländare som är medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan och bosatta i Norge. Den finländska församlingen i Norge är en del av den finska kyrkans utlandsverksamhet och får en lista över kyrkans medlemmar med en registrerad fast adress i Norge. Listan innehåller namn, födelsedatum, adress, församling i Finland och datum för utflyttning från Finland.

Den finländska församlingen i Norge försöker ta kontakt med alla inflyttade för att informera om den finska kyrkans stöd, exempelvis tillgången till kyrkliga handlingar och själavård på modersmålet, samt om Norges bistånd till trossamfund.

När en finländare som är medlem i den finska kyrkan och bosatt i Norge vill bekräfta sitt medlemskap i den finländska församlingen i Norge ska han/hon ange namn, adress och norskt personnummer (för norska myndigheter) i kyrkans medlemsregister. Det är frivilligt att ange telefonnummer och e-postadress.

Användning av uppgifter

Den finländska församlingen i Norge använder personuppgifterna för att informera medlemmarna om möjligheterna som det finsk-norska stödnätverket ger.

Den finländska församlingen i Norge definieras enligt norsk lag som ett trossamfund. Eftersom det inte finns kyrkoskatt i Norge förutsätter den norska lagen att trossamfund uppger medlemmarnas norska personnummer i samband med ansökningar om statens ekonomiska stöd. Enligt statens föreskrifter ska finansiellt stöd sökas en gång om året. Trossamfund behöver bara tillhandahålla en lista med medlemmarnas personnummer vid ansökan. Norska myndigheter använder norska personnummer för att säkerställa att stöd till trossamfund endast ges en gång per person. Om norska statens stödanordning läs Statsforvalteren.Öppna länk i ny flik

Om en medlem i den finländska församlingen vill bli medlem i den norska kyrkan (Den norske kirke), kan han eller hon fortfarande vara kvar i den finländska församlingen i Norge. Det kommer då att noteras i vårt medlemsregister att den finländska församlingen i Norge inte ansöker om statligt bidrag för den berörda personen och det ekonomiska stödet går till den norska kyrkan.

När en finsk präst i Norge utför ett dop (oftast av ett barn) behövs utöver uppgifterna ovan även en finsk personbeteckning som skickas till Finland för registrering av dopet. Medlemmarna i den finländska församlingen i Norge är medlemmar i den finska kyrkan och därför vidarebefordras personuppgifter tillsammans med kyrkliga handlingar (t.ex. gudföräldrar, bröllopsvittnen, barnets andra vårdnadshavare) till Finland och den evangelisk-lutherska församlingen, som har registrerat dem som frånvarande medlemmar.

Namn kopplade till kyrkliga handlingar, som dop, vigsel och begravning, publiceras i församlingens medlemsblad om berörd person eller anhörig har gett skriftlig tillåtelse (till exempel under samtal med prästen).

Hantering och skydd av uppgifter

Den finländska församlingen i Norge försöker hålla medlemsregistret uppdaterat även om en medlem till exempel glömmer att meddela flytt. Vi använder norska postens (Posten/Bring) adresstjänster (Data Factory AS) för att uppdatera medlemsregistret om exempelvis medlemsblad blir returnerade på grund av okänd adress.

Utöver adresstjänster kan vi ibland ha behov av callcenter-tjänster. Callcenter-anställda måste skriva under ett sekretessavtal för användning av personuppgifter.

Medlemsregister och andra listor finns i det skyddade datasystem som hör till den finländska församlingen i Norge. Åtkomst till datasystemet är lösenordsskyddad och endast tillgänglig för anställda som ansvarar för medlemsservice och som har skrivit under ett sekretessavtal.

Tillhandahållande av information – Sekretess – Medlemmarnas rättigheter

Den finländska församlingens kontor ansvarar för uppdatering av medlemsregister. Församlingens personal använder endast uppgifterna för församlingsarbete och har skrivit under ett sekretessavtal.

Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till andra, utom för administrativa ändamål som en ansökan om statligt stöd. När församlingens kontor får besked om en medlems död, flytt från Norge eller om vederbörande lämnar församlingen i Norge och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, stryks personen ur medlemsregistret.

Kontakta gärna församlingens kansliÖppna länk i ny flik om du vill veta mer eller är osäker på om du är medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och den finländska församlingen i Norge.

Om du vill lämna den finländska församlingen och kyrkan i Finland kan du se på uträde ur kyrkan.Öppna länk i ny flik

Om du vill veta vilket trossamfund du är registrerad hos i Norge kan du ringa till Brønnøysundregistrene på 75 00 75 00 (mer informationÖppna länk i ny flik).

Aktualiserat 15.8.2023