Pappersblankett och egenhändig signatur

På pappersblanketten signerar du egenhändigt din medlemsbekräftelse.

Om du inte fått blanketter tillsänt per post, kan du lasta ner de blanketter du behöver här och skriva ut och signera dem.

- Blankett - Medlemsbekräftelse vuxenÖppna länk i ny flik
- Blankett - Medlemsbekräftelse barn under 15 årÖppna länk i ny flik

Mer information om medlemskap för barn

 

Sänd pappersblanketten till församlingens kansli

ANTINGEN elektroniskt

När du signerat pappersblanketten kan du elektroniskt via Dropboxen sända den till församlingens kansli, så besparar du dig turen till postlådan:

- Fotografera den signerade blanketten (eller skanna den).
- Lasta ner bildfilen (eller den skannade filen) till församlingens kanslis Dropbox (Dropbox Business):

Dropbox för filerÖppna länk i ny flik

ELLER per brev

Alternativt kan du sända pappersblanketten i konvolut till församlingens kansli:

Den finske menigheten i Norge
Kirkens hus
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo