Kyrkorådet (styre)

Församlingens verksamhet leds mellan årsmötena av kyrkorådet.

Kyrkorådet i den finländska församlingen i Norge består av följande sex ledamöter och två suppleanter:
    •    Kyrkorådets ordförande (styreleder) som väljs av årsmötet för två år.
    •    Två ledamöter med en mandatperiod på två år som väljs udda år.
    •    Två ledamöter med en mandatperiod på två år som väljs jämna år.
    •    Den finländska prästen är permanent ledamot i kyrkorådet.
    •    Två suppleanter med en mandatperiod på två år som väljs växelvis en i taget varje kalenderår. Om någon av kyrkorådets ledamöter lämnar sitt uppdrag mitt i en mandatperiod ersätts denne av den suppleant som valts samma år.
    
Kyrkorådet har i uppgift att verkställa årsmötets beslut och besluta om församlingens verksamhet.

Nuvarande ledamöter och suppleanter: KontaktÖppna länk i ny flik