Kyrkorådet

Församlingens verksamhet leds mellan årsmötena av kyrkorådet. Kyrkorådet i den finländska församlingen i Norge består av prästen och fem ledamöter och två suppleanter. Kyrkorådet har i uppgift att verkställa årsmötets beslut och besluta om församlingens verksamhet.

Kyrkorådet 2020

Riitta Helgestad, Hamar, ordförande (styreleder)

Hanna Karlsson, Ullensaker

Kirsti Kuosa, Tromsö

Minna Laru, Trondheim

Birgit Tirkkonen Toft, Oslo

Suppleanter:

Eeva Jansson, Bergen

Jouni Carlsson, Nittedal