Kyrkorådet

Församlingens verksamhet leds mellan årsmötena av kyrkorådet. Kyrkorådet i den finländska församlingen i Norge består av prästen och fem ledamöter och två suppleanter. Kyrkorådet har i uppgift att verkställa årsmötets beslut och besluta om församlingens verksamhet.

Kyrkorådet 2019:

Riitta Helgestad, Hamar, ordförande (styreleder)

Hanna Karlsson, Ullensaker

Kirsti Kuosa, Tromsö

Minna Laru, Trondheim

Birgit Tirkkonen Toft, Oslo

Suppleanter:

Eeva Jansson, Bergen

Tarja Kröger, Oslo