Samtidigt medlem i Den norska kyrkan? (Den norske kirke)

Den 1.1.2021 tredde en ny religionslag i Norge i kraft. Om du är medlem i Den norska kyrkan (Den norske kirke), kan du fortsätta att vara medlem också i Den finländska församlingen i Norge, men du bör meddela oss på församlingens kansli om saken. Då går det statliga understödet till Den norska kyrkan.

Du kan kontrollera om du er medlem i Den norska kyrkan på denna hemsida.Öppna länk i ny flik

Om du av en eller annan anledning vill vara medlem av Den norska kyrkan, behöver du inte utträda ur Den finska kyrkan eller ur Den finländska församlingen i Norge. Du kan fortsätta att vara medlem i Den finländska församlingen i Norge och fortsättningsvis få bl.a. information om evenemang.

Församlingens kansli behöver dock veta om saken, så att det görs anteckningar på rätt sätt i medlemsregistret. Då ansöker vi inte om statligt understöd för din del utan, din andel går då till Den norska kyrkan.

Du kan meddela församlingens kansli , om att du är medlem av Den norska kyrkan på alla tre sätt (a, b eller c).

Instruktioner och valmöjligheter till bekräftelse: MedlemskapÖppna länk i ny flik

I reglerna till Den finländska församlingen i Norge står det:
”Om en församlingsmedlem har blivit eller blir medlem i den norska kyrkan (Den norske kirke) förlorar medlemmen inte sitt medlemskap i kyrkan, men raderas från förteckningen över medlemmar som berättigar församlingen till statligt stöd i Norge.”

Lägg märke till, att det här gäller bara om man blir medlem av Den norska kyrkan (Den norske kirke). Om man i Norge blir medlem av ett annat tros- eller livsåskådningssamfund, måste man träda ur Den finländska församlingen i Norge och samtidigt också träda ut ur Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Läs också Frågor och svarÖppna länk i ny flik

Tag kontakt

Medlemssekreterare
+47 917 49 535
Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

Som berest globetrotter har jag under hela mitt vuxna liv jobbat inom rese-, marknadsförings- och bankbranschen, men också med undervisning och utveckling. I början av sommaren 2020 flyttade jag från Frankrike till Norge.

Jag är född och uppvuxen i en tvåspråkigt finsk-svensk familj och olika språk, kulturer samt konst har alltid intresserat mig.