Samtidigt medlem i Den norska kyrkan? (Den norske kirke)

Den 1.1.2021 tredde en ny religionslag i Norge i kraft. Om du är medlem i Den norska kyrkan (Den norske kirke), kan du fortsätta att vara medlem också i Den finländska församlingen i Norge, men du bör meddela oss på församlingens kansli om saken. Då går det statliga understödet till Den norska kyrkan.

Du kan kontrollera om du er medlem i Den norska kyrkan på denna hemsida.Öppna länk i ny flik

Om du av en eller annan anledning vill vara medlem av Den norska kyrkan, behöver du inte utträda ur Den finska kyrkan eller ur Den finländska församlingen i Norge. Du kan fortsätta att vara medlem i Den finländska församlingen i Norge och fortsättningsvis få bl.a. information om evenemang.

Församlingens kansli behöver dock veta om saken, så att det görs anteckningar på rätt sätt i medlemsregistret. Då ansöker vi inte om statligt understöd för din del utan, din andel går då till Den norska kyrkan.

Du kan meddela församlingens kansli , om att du är medlem av Den norska kyrkan på alla tre sätt (a, b eller c).

Instruktioner och valmöjligheter till bekräftelse: MedlemskapÖppna länk i ny flik

I reglerna till Den finländska församlingen i Norge står det:
”Om en församlingsmedlem har blivit eller blir medlem i den norska kyrkan (Den norske kirke) förlorar medlemmen inte sitt medlemskap i kyrkan, men raderas från förteckningen över medlemmar som berättigar församlingen till statligt stöd i Norge.”

Lägg märke till, att det här gäller bara om man blir medlem av Den norska kyrkan (Den norske kirke). Om man i Norge blir medlem av ett annat tros- eller livsåskådningssamfund, måste man träda ur Den finländska församlingen i Norge och samtidigt också träda ut ur Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Läs också Frågor och svarÖppna länk i ny flik

Tag kontakt

Medlemssekreterare
+47 917 49 535
Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

Jag hjälper församlingsmedlemmarna med att hålla ordning i kyrkböckerna samt uppdaterar jag medlemsregistret. Dessutom skickar jag ut brev till de finländska kyrkans medlemmar som nyligen har flyttat till Norge. I brevet informerar jag om medlemskapet i Den finländska församlingen i Norge och om det offentliga understödet som den norska staten utbetalar till religiösa samfund. I mån av möjlighet försöker jag också kontakta dem per telefon, eftersom man också kan bekräfta sitt medlemskap muntligt.

Du kan kontakta mig i alla frågor gällande medlemskapet. Då jag inte är anställd på fulltid, hoppas jag att du har överseende med att det kan dröja lite innan du får svar.

Som berest globetrotter har jag under hela mitt vuxna liv jobbat inom rese-, marknadsförings- och bankbranschen, men också med undervisning och utveckling. I början av sommaren 2020 flyttade jag från Frankrike till Norge.

Jag är född och uppvuxen i en tvåspråkigt finsk-svensk familj och olika språk, kulturer samt konst har alltid intresserat mig.