Kyrkostämman valde kyrkorådet

3.11.2017 11.25

Ordinarie kyrkostämma valde torsdag 2 november 2017 kyrkorådet för en mandatperiod på två år.

Kyrkorådet i den finländska församlingen i Norge består nu av de följande sex ledamöterna:

Ledamöter:
Riitta Helgestad, Hamar
Hanna Karlsson, Ullensaker
Kirsti Kuosa, Tromsø
Minna Laru, Trondheim
Birgit Tirkkonen Toft, Oslo
Anssi Elenius, finländarnas präst i Norge är permanent ledamot i kyrkorådet.

Suppleanter:
Maarit Garvo, Vadsø
Tarja Kröger, Oslo

« Till nyhetslistan