Årsmöte

Årsmötet är högsta beslutande organet i den finländska församlingen i Norge. Årsmötet hålls minst en gång per år och senast i slutet av mars.

Ordinarie kyrkostämma torsdag 02.11.2017 kl. 18.00

Mötets föredragningslista

Förslag till stadgar 2018