Präst
+47 469 48 788
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

Jag har arbetat som präst för finländarna i Norge sedan sommaren 2015. Som Vasabo läste jag svenska som första främmande språk i skolan, något som jag hade stor nytta av när jag kom till Norge. I arbetet som präst behöver jag båda inhemska språken eftersom 23 procent av församlingsmedlemmarna kommer från svenskspråkiga församlingar i Finland. 

Innan jag kom till Norge arbetade jag som finländsk präst i sydvästra Tyskland i 12 år. Erfarenheterna av det finländska kyrkliga arbetet i Tyskland underlättar utvecklingen av den finländska församlingen i Norge som en del av ditt skyddsnät ute i världen.

I ärenden som gäller kyrkliga förrättningar kan du kontakta mig direkt. Utlandsfinländarnas livssituationer är ofta så flerdimensionella att det också finns många olika alternativ.


Församlingssekreterare
+47 475 08 063
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

Jag började som församlingssekreterare i juni 2016. Jag kommer från Norrmark i Satakunta och har bott i Norge sedan 2013. I mitt arbete i församlingen ingår bland annat skötseln av medlemsregistret och samordningen av evenemang i olika delar av landet. Mig kan man kontakta i medlemsfrågor och andra praktiska ärenden, eller om man vill börja jobba som frivillig! Nya idéer är välkomna och hjälp behövs alltid – i synnerhet med att arrangera kyrkkaffe på olika håll i landet. 

Jag ansvarar också för församlingens kommunikation och är redaktör för tidskriften Kirkonkukko-Kyrktuppen. Kyrktuppen är i behov av medhjälpare med lätt löpande pennor och i synnerhet av sådana pennfäktare som behärskar svenska. Var alltså inte rädd för att komma med förslag till artiklar om du vill vara med och skriva! 

 


Församlingssekreterare
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo