Kyrkorådet

Församlingens verksamhet leds mellan årsmötena av kyrkorådet. Kyrkorådet i den finländska församlingen i Norge består av prästen och fem för två år valda ledamöter och två suppleanter. Kyrkorådet har i uppgift att verkställa årsmötets beslut och besluta om församlingens verksamhet.

Kyrkostämman valde kyrkorådet 2.11.2017