Till nyhetslistan

Ett ljus som bränner och bakom det blomstrar en röd julstjärna.

Aktuella uppgifter om advents evenemang

21.11.2021 15.43

Smittoläget varierar regionalt och lokalt. Vi uppdaterar aktuella uppgifter om evenemang på vår webbplats.

Vi följer de norska myndigheternas bestämmelser och gällande praxis i de lokala församlingarna i de kyrkor och byggnader där den finländska församlingen i Norge ordnar evenemang och sammankomster. Tyvärr är det inte alltid möjligt att ordna med kyrkkaffe eller servering.

Kyrkorna har oftast rymliga lokaler och färdigt markerade sittplatser. I en del samman- komster får endast ett litet, begränsat antal personer delta. På vår webbplats finns information om hur du kan anmäla dig på förhand till dessa.