Till nyhetslistan

Logon av Den finländska församlingen i Norge

Medlemskampanjen under hösten 2021

16.9.2021 18.40

Den finländska församlingen i Norge vill med sin medlemskampanj personligen nå Finländska kyrkans medlemmar som är bofasta i Norge. Av 14 jobbsökande valde kyrkorådet till medlemssekreterarna Mia Moss och Anniina Reinholdtsen. Les presentationerna av anställda här.Öppna länk i ny flik

I medlemskampanjen 2021 kontaktar medlemssekreterarna Mia och Anniina medlemmar per brev och telefon. Uppgiften är att berätta för medlemmarna om deras rättigheter, förmåner och de tjänster som tillhör medlemmar av Finländska kyrkan som är bosatta i Norge. Samtidigt som medlemssekreterarna tecknar bekräftelser har de en möjlighet att få en överblick av medlemmarnas livssituation, så att den finländska församlingen i Norge i framtiden kan ta deras behov och önskemål i beaktande.

Norges nya religionslagstiftning trädde i kraft i början av år 2021. 40 % av den Finländska kyrkans medlemmar som i nuläget är permanent bosatta i Norge har bekräftat sitt medlemskap enligt de norska bestämmelserna. Medlemmar i kyrkan som är bofasta i Norge ombes bekräfta sitt medlemskap på det sätt som norska myndigheterna förutsätter. Under kampanjen kontaktas de medlemmar av vilka man tidigare inte fått en personlig bekräftelse. Varje år flyttar cirka 250 medlemmar inom den finländska kyrkan permanent till Norge.