Till nyhetslistan

Församlingens logo.

Kallelse till årsmöte 2021

6.2.2021 17.04

Medlemmar i den finländska församlingen i Norge kallas till årsmöte torsdagen den 11 mars 2021 kl. 18.00. Årsmötet arrangeras digitalt (Zoom) och medlemmar kan anmäla sig på församlingens webbplats.Öppna länk i ny flik

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden:

– Årsberättelse 2020
– Godkänt bokslut 2020
– Verksamhetsplan och budget 2021
– Val av:
a. Kyrkorådets ordförande för en period av två år
b. En ledamöte i kyrkorådet för en period av två år
c. En ledamöte i kyrkorådet för en period av två år
d. En suppleant i kyrkorådet för en period av två år
e. Valberedning för det nästa årsmötet
f. Auktoriserad revisor för år 2021

Församlingens kansli skickar mötesmaterialet och anvisningarna till deltagande digitalt en vecka innan årsmötet.

Hamar, 05.02.2021
Kyrkorådets ordförande Riitta Helgestad