Till nyhetslistan

Ett ljus som bränner och bakom det blomstrar en röd julstjärna.

Adventsgudstjänster – aktuella uppgifter om evenemang på vår webbplats

27.10.2020 16.13

Smittoläget varierar regionalt och lokalt. Vi uppdaterar aktuella uppgifter om evenemang på vår webbplats.

​​​​​​​Vi följer de norska myndigheternas bestämmelser och gällande praxis i de lokala församlingarna i de kyrkor och byggnader där den finländska församlingen i Norge ordnar evenemang och sammankomster. Tyvärr är det inte alltid möjligt att ordna med kyrkkaffe eller servering.
​​​​​​​
Kyrkorna har oftast rymliga lokaler och färdigt markerade sittplatser. I en del sammankomster får endast ett litet, begränsat antal personer delta. På vår webbplats finns information om hur du kan anmäla dig på förhand till dessa.