Till nyhetslistan

Hästhov i mars

Glad Påsk!

12.4.2020 11.38

Den finländska församlingen i Norge, Svenska kyrkan i Norge och Den Latvisk evangelisk-luthersk kirke i Norge hälsar Glad Påsk!

I webbkyrkan kan du uppleva påskandakten med de tre församlingarna, som firar gudstjänst regelbunden i Margarerakyrkan.

”Jag vet att min befriare lever.” (Job 19:25)

Kristus är uppstånden! – Ja, han är sannerligen uppstånden!