Till nyhetslistan

Rekryteringen av finländarnas präst samt förverkligandet av julkyrkorna

Logotyp med blå, grön och vit färg.

Den finländska församlingen i Norge började rekryteringen av finländarnas präst i somras. Det kom totalt tretton ansökningar. Rekryteringen fortskrider nu mot slutet och tre sökande har bjudits in till sista intervjuskedet i Oslo. Den nya prästens tillträdesdatum bestäms av när den valda personen kan påbörja sitt arbete som finländarnas präst. 

Vi strävar till att organisera julkyrkorna som planerat. Även om vi undantagsvis inte för närvarande har någon finsk präst i Norge, kan församlingens kansli kontaktas i olika situationer. Kommunikationsansvarig Roosa Marjaniemi och medlemssekreterare Mia Moss hjälper gärna till och styr ärendet vidare vid behov.

8.9.2023 13.13