Till nyhetslistan

Finländarnas präst Anssi Elenius blir präst i Den norska kyrkan

Anssi Elenius och i bakgrunden finns texten Den norske kirke

Domkapitlet i Norra Hålogalands stift har valt Anssi Elenius till kyrkoherde i Lyngen vid Tromsö. Anssi kommer att tjänstgöra i Den finländska församlingen i Norge fram till slutet av sommaren.

Minna Laru, ordförande i kyrkorådet, säger att rekryteringen av en ny finsk präst påbörjas så snart som möjligt. Vi försöker organisera evenemangen under hösten och julen som planerat.

10.6.2023 16.00