Dopet

Val av dopdag

Det lönar sig att inleda dopförberedelserna med ett samtal direkt till den finländska prästen i Norge. Det kan vara svårt att hitta en dopdag som passar alla. Eftersom barnets namn i Norge ska bestämmas genast i samband med födelsen är dopet inte lika brådskande som i Finland.
 

Dopplats och planering

Dopet kan ordnas i en kyrka, i ett kapell eller i hemmet. Den finländska prästen planerar dopfesten tillsammans med föräldrarna och kommer också hem till dem för ett samtal om det är möjligt. Vid dopförrättningen kan flera olika språk användas enligt behov – utan att dopet blir för långt. Även hemmet kan välsignas i samband med dopet.
 

Barnets medlemskap i kyrkan

Barnets vårdnadshavare bestämmer om barnets medlemskap i kyrkan. I regel upptas den döpta i den finländska församlingen i Norge och blir medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Dopet registreras i Finland i föräldrarnas (eller den ena förälderns) hemförsamling (så kallad frånvarande medlem).
När föräldrarna vill att barnet blir medlem i Norska kyrkan eller något annat kristet samfund lönar det sig att diskutera de olika alternativen med den finländska prästen.
 

Handlingar – fråga prästen vad ni behöver

Ett barn som blir medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ska ha
finländsk personbeteckning – informationÖppna länk i ny flik
en vårdnadshavare som hör till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
minst två faddrar
 
Den finländska prästen hjälper er att få tag på de intyg som behövs.
När den finländska prästen besöker en medlem i den finländska församlingen i Norge betalar församlingen resekostnaderna.
Dop

Det aldrig är för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Dop kan man ha senare också. 

Läs om att bli döpt som vuxen

En fadder, är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Faddrar kallas också ibland gudmor och gudfar.

Läs om att välja faddrar

Allt du ska minnas att ordna i god tid och det du ska göra just före dopet.

Läs vad du ska minnas inför dopet

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet