Dopet

Val av dopdag

Det lönar sig att inleda dopförberedelserna med ett samtal direkt till den finländska prästen i Norge. Det kan vara svårt att hitta en dopdag som passar alla. Eftersom barnets namn i Norge ska bestämmas genast i samband med födelsen är dopet inte lika brådskande som i Finland.
 

Dopplats och planering

Dopet kan ordnas i en kyrka, i ett kapell eller i hemmet. Den finländska prästen planerar dopfesten tillsammans med föräldrarna och kommer också hem till dem för ett samtal om det är möjligt. Vid dopförrättningen kan flera olika språk användas enligt behov – utan att dopet blir för långt. Även hemmet kan välsignas i samband med dopet.
 

Barnets medlemskap i kyrkan

Barnets vårdnadshavare bestämmer om barnets medlemskap i kyrkan. I regel upptas den döpta i den finländska församlingen i Norge och blir medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Dopet registreras i Finland i föräldrarnas (eller den ena förälderns) hemförsamling (så kallad frånvarande medlem).
När föräldrarna vill att barnet blir medlem i Norska kyrkan eller något annat kristet samfund lönar det sig att diskutera de olika alternativen med den finländska prästen.
 

Handlingar – fråga prästen vad ni behöver

Ett barn som blir medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ska ha
finländsk personbeteckning – information
en vårdnadshavare som hör till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
minst två faddrar
 
Den finländska prästen hjälper er att få tag på de intyg som behövs.
När den finländska prästen besöker en medlem i den finländska församlingen i Norge betalar församlingen resekostnaderna.
Dop