Den finländska församlingen i Norge

Församlingskansliet ligger i Kirkens hus, i centrum av Oslo.

Adress: Kirkens hus, Rådhusgata 1–3, 0151 Oslo

Telefon: +47 22 21 10 00

Epost: post@finskekirken.no

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.

Minna Laru

Kyrkorådets ordförande

Minna Laru, Trondheim
Kyrkorådets ordförande

Jag är 37 år gammal och bosatt i Trondheim. Jag kommer från Norra Österbotten, men jag har bott i Norge tillsammans med min famlij i över tio år. Till min utbildning är jag sjukskötare och magister i hälsovetenskaper. För närvarande arbetar jag i läkarjour. Medlem i kyrkorådet har jag varit sedan 2017. Jag är tacksam för att jag har fått delta i församlingens verksamhet och fått stödja de anställda i deras viktiga arbete.

– Den finländska församlingen i Norge har en viktig roll genom att erbjuda ett andligt hem och värna om det finländska kulturarvet här i ett främmande land. Jag anser att det är viktigt att församlingen är tillgänglig för alla församlingsmedlemmar runt om i Norge. Jag anser att samarbetet med lokala Finlandsföreningar och -samfund spelar en avgörande roll för att vi ska kunna uppnå detta mål.

Minna Laru

« Tillbaka