Bröllop

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
(1 Kor. 13:13) 

Flera olika staters lagstiftning spelar in då äktenskap ingås utomlands. På den här sidan beskrivs de grundläggande faktorer som berör Norge. För den som planerar vigsel i Norge lönar det sig att diskutera olika möjligheter med Finländarnas präst i Norge.


Den finländska prästens möjligheter att förrätta vigsel


Prästen inom Den finländska församlingen i Norge har beviljats rätt till förrättande av kyrklig vigsel enligt Finlands lagstiftning. Den här vigselrätten, som beviljats av Undervisnings- och kulturministeriet i Finland, ger finländarnas präst möjligheten att viga på den norska statens område.
Dessutom har Den finländska församlingen i Norge vigselrätt som beviljats av den norska staten. Finländarnas präst i Norge kan på så vis viga till kyrkligt äktenskap även i enlighet med norsk lagstiftning. Det är bra att observera den här möjligheten om en av makarna är t.ex. norsk medborgare.
Den finländska kyrkostyrelsens anvisningar: Vigsel utomlands


Planera och boka plats för vigsel


Norrmännen gifter sig antingen i kyrkan eller i tingshuset (tingrett). Därför är det också mest praktiskt för finländare att ingå kyrkligt äktenskap i en kyrka.
Om man vill att vigseln ska ske på ett annat ställe än i en kyrkobyggnad (t.ex. ute), bör brudparet förbereda sig på att själva skaffa de nödvändiga tillstånden från de norska myndigheterna. Vissa regioner har listat vigselplatserna, så kontakt med församlingskansliet hjälper till i sökan efter vigselplats.


Kostnaderna varierar enligt medlemskap och plats


Medlemmarna i Den finländska församlingen i Norge debiteras inte för kyrkliga förrättningar. När finländarnas präst reser till en medlem i Den finländska församlingen i Norge, sköter församlingen om resekostnaderna.
Då andra medlemmar i kyrkan än de som är fast bosatta i Norge ber finländarnas präst att utföra en kyrklig förrättning, ska de betala prästens resekostnader från Oslo till orten för den kyrkliga förrättningen till Den finländska församlingen i Norge. Till exempel för en vigsel på Lofoten blir resekostnaderna minst 7 500 norska kronor.

Margaretakyrkan är bäst för vigsel i Oslo. Det finns även möjlighet att hyra lokaler i olika storlekar för bröllopsfest:
Margaretakyrkan

 

 

 

 

 

 

Bröllopsbukett. Tinca Björke, Kirkon kuvapankki