Oslo: Högtidsgudstjänst

sö 21.1 kl. 15.00
Logotyp

Margaretakyrkan

En nattvardsgudstjänst anordnas för att välkomna den nya finländska prästen. Vi uppmärksammar även församlingens 30-årsjubileum. Efter gudstjänsten serveras mat samt kaffe och kaka.

En gudstjänst där vår nya finländska präst Päivi Aikasalo välsignas. Riikka Porkola från Kyrkan i Finland samt Hannu Suihkonen fråm Finska sjömanskyrkan deltar också i evenemanget. Musikinslag av Peetu Karjalainen och Anniina Reinholdtsen. Under evenemanget firar vi även församlingens 30-årsjubileum.

Efter gudstjänsten bjuder vi på mat samt kaffe med dopp i församlingssalen.

Hjärtligt välkommen!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik