Oslo: Mässa i påsktid

sö 23.4 kl. 15.00
Margaretankyrkan i Oslo på vårvintern. Klar himmel och bladlöst körsbärsträd.

Margaretakyrkan

Finländsk gudstjänst med nattvard. Kyrkkaffe.

Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini). Finländarnas präst Anssi Elenius och Mikael Bohgard, piano. Efter mässan kyrkkaffe i församlingssalen.

Denna söndag kallas Den gode herdens söndag. Dagens latinska namn Misericordia Domini (Herrens barmhärtighet) kommer från den gamla antifonens inledningsord (Ps. 33:5, jfr även Ps. 89:2).

Jesus är den gode herden. Som den högste herden sänder han sina lärjungar att vaka över Guds hjord.

Välkommen till kyrkan och kaffe med tårta!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik