Oslo: Messu – Reformationsdagen

sö 6.11 kl. 15.00
Ett rött hjärta och ett svart kors i mitten av en fembladig, vit rosblomma. Texten VITIS omger rosen.

Margaretakyrkan

Finländsk gudstjänst med nattvard. Kyrkkaffe.

Finska psalmer och liturgi. Finländarnas präst Anssi Elenius. Efter mässan kyrkkaffe i församlingssalen.

Den tjugoandra söndagen efter pingst ägnas minnet av reformationen. Söndagens texter ansluter sig nära till reformationens centrala betoningar.

Gud glömmer inte sitt folk utan ger kyrkan tider av förnyelse. Han sänder människor som kallar oss tillbaka till grunden för vår kristna tro, till bibeln och till förkunnelsen om den rättfärdighet som vi äger genom tron.

Bild
Anniina Mikama / Kyrkans bildbank (Kirkon kuvapankki)

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik