Bugøynes: Finländsk sommargudstjänst

sö 21.8 kl. 12.00
Utsikt mot Bygdøynes by. Bakom sandstranden ser man trähus och kyrktornet.

Bugøynes kapell, Sør-Varanger

Finsk gudstjänst delvis också på norska. Nattvard och kyrkkaffe.

Finska psalmer och liturgi. Gudstjänsten förverkligas av finländarnas präst Anssi Elenius, Katharina Bartsch och kören Fossekallen från Kirkenes står för musiken. Kyrkvärd är Kaija Bækø.

Efter mässan bjuds det på kyrkkaffe.

Välkommen!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik


Tag kontakt

Finländarnas präst i Norge
+47 469 48 788
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

Jag har arbetat som präst för finländarna i Norge sedan sommaren 2015. Som Vasabo läste jag svenska som första främmande språk i skolan, något som jag hade stor nytta av när jag kom till Norge. I arbetet som präst behöver jag båda inhemska språken eftersom 23 procent av församlingsmedlemmarna kommer från svenskspråkiga församlingar i Finland. 

Innan jag kom till Norge arbetade jag som finländsk präst i sydvästra Tyskland i 12 år. Erfarenheterna av det finländska kyrkliga arbetet i Tyskland underlättar utvecklingen av den finländska församlingen i Norge som en del av ditt skyddsnät ute i världen.

I ärenden som gäller kyrkliga förrättningar kan du kontakta mig direkt. Utlandsfinländarnas livssituationer är ofta så flerdimensionella att det också finns många olika alternativ.