Församlingens årsmöte

ti 22.3 kl. 18.00
Församlingens logo med namnet på svenska.

Anmälan avslutad

Årsmötet arrangeras digitalt (Zoom), men medlemmar kan delta också i ett möterom i Oslo (Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo).

Kallelse till årsmöte 2022

Medlemmar i den finländska församlingen i Norge kallas till årsmöte tisdagen den 22 mars 2022 kl. 18.00.

Årsmötet arrangeras digitalt (Zoom), men medlemmar kan delta också i ett möterum i Oslo (Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo). Medlemmar ska anmäla sig på församlingens webbplats eller ringa till församlingens kansli +47 22 21 10 00.

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden och kyrkorådets motion om ändring av stadgarna:

- Årsberättelse 2021
- Godkänt bokslut 2021
- Verksamhetsplan och budget 2022
- Val av:
    - Två ledamöter och en suppleant i kyrkorådet för en period av två år
    - Valberedning
    - Auktoriserad revisor
– Kyrkorådets motion om ändring av stadgarna

Församlingens kansli skickar mötesmaterialet och anvisningarna till deltagande digitalt en vecka innan årsmötet.

Beslutsfattande och årsmöteÖppna länk i ny flik

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik