Oslo: Mässa

sö 10.10 kl. 15.00
Margaretakyrkan

Finländsk gudstjänst med nattvard.

-