Oslo: Babycafé

fr 10.9 kl. 11.00 - 13.00
Barnet sitter och ler medan han leker.
Margaretakyrkan

Alla bebisar, småbarn och vuxna är välkomna till babycaféet. Vi träffas för att sjunga finska barnsånger, leka, umgås, dela erfarenheter och lära känna varandra.

Ta med egen mat, egen filt och egna leksaker.

Möteplatsen är Margaretakyrkans läsrum i Oslo centrum.

Ingång: Hammersborg torg 8E ”Läsrum”

Välkommen!
 

Det finländska babycaféet i Oslo har en egen Facebook-grupp


Tag kontakt

Finländarnas präst i Norge
+47 469 48 788
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

Jag har arbetat som präst för finländarna i Norge sedan sommaren 2015. Som Vasabo läste jag svenska som första främmande språk i skolan, något som jag hade stor nytta av när jag kom till Norge. I arbetet som präst behöver jag båda inhemska språken eftersom 23 procent av församlingsmedlemmarna kommer från svenskspråkiga församlingar i Finland. 

Innan jag kom till Norge arbetade jag som finländsk präst i sydvästra Tyskland i 12 år. Erfarenheterna av det finländska kyrkliga arbetet i Tyskland underlättar utvecklingen av den finländska församlingen i Norge som en del av ditt skyddsnät ute i världen.

I ärenden som gäller kyrkliga förrättningar kan du kontakta mig direkt. Utlandsfinländarnas livssituationer är ofta så flerdimensionella att det också finns många olika alternativ.