Oslo: Mässa

sö 5.9 kl. 16.00
Margaretakyrkan

Höstens första finländska gudstjänsten med nattvard.

Gudstjänsten börjar först kl. 16.