Oslo: Mässa

sö 18.10 kl. 15.00
Porten är låst med två hänglås. Det ena låset öppnas genom att vrida siffrorna och det andra kräver en nyckel. Öppna porten till endera låset öppnas.
Margaretakyrkan

Finländsk gudstjänst med nattvard. Tjugonde söndagen efter pingst: Tro och otro.

Finländarnas präst Anssi Elenius, enkelbägare vid nattvarden. Kyrkkaffe serveras i församlingssalen.

Välkommen!