Oslo: Mässa

sö 20.9 kl. 15.00
Skördetröskan går i ett sädesfält och skördar en guldgul gröda.
Margaretakyrkan

Finländsk gudstjänst med nattvard. Sextonde söndagen efter pingst: Guds omsorg.

-