Påskandakt med musik – på webben

sö 12.4 kl. 11.00
Margaretakyrkan i Oslo

Svenska kyrkan i Norge, Den finländska församlingen i Norge och Den Latvisk evangelisk-luthersk kirke i Norge hälsar Glad Påsk!

Bandad påskandakt med de tre församlingarna, som firar gudstjänst regelbunden i Margarerakyrkan.

Kristus är uppstånden! – Ja, han är sannerligen uppstånden!

Påskandakt med musik och andra webbgudstjänster i Svenska kyrkan i Norge